Sedan man korsat vägen förbi Riksten går man på denna väg, avstängd för trafik.

Sedan man korsat vägen förbi Riksten går man på denna väg, avstängd för trafik.