En bit efter Storvreten kommer man till denna lilla konstgjorda sjö, var sankmark tidigare.

En bit efter Storvreten kommer man till denna lilla konstgjorda sjö, var sankmark tidigare.