Resterande del av Sörmlandsleden mot Bullsta går i skogen

Resterande del av Sörmlandsleden mot Bullsta går i skogen