När man lämnar Törnskogen byter vandringen karaktär. Från denna punkt är det först tomt parkeringsområde, sedan motionsspår fram till Rösjöns Camping.

När man lämnar Törnskogen byter vandringen karaktär. Från denna punkt är det först tomt parkeringsområde, sedan motionsspår fram till Rösjöns Camping.