Den lilla sjön är obebyggd i ena ändan, men har sommarstugor i den andra.

Den lilla sjön är obebyggd i ena ändan, men har sommarstugor i den andra.