Nyöppnad stig längs gammal sträckning i området. Så småningom blir den otydligare.

Nyöppnad stig längs gammal sträckning i området. Så småningom blir den otydligare.