Det lilla torpet hade denna gång en skolklass tagit i besittning

Det lilla torpet hade denna gång en skolklass tagit i besittning