Det lilla badet vid Norrvikens strand

Det lilla badet vid Norrvikens strand