Anslutningsleden mot Acksjöarna. Vid denna punkt vänder leden tillbaka mot sydost och senare syd.

Anslutningsleden mot Acksjöarna. Vid denna punkt vänder leden tillbaka mot sydost och senare syd.