Kolonistugor finns överallt.

Kolonistugor finns överallt.