I det inre av parken finns en äng.

I det inre av parken finns en äng.