Passage mellan två sjöar i sista naturreservatet på denna vandring

Passage mellan två sjöar i sista naturreservatet på denna vandring