Vindskyddet vid Transjön. Det ligger ganska skuggigt, i vart fall på förmiddagen.

Vindskyddet vid Transjön. Det ligger ganska skuggigt, i vart fall på förmiddagen.