Passagen under bron - till vänster öppet vatten, men som synes går det att passera till höger.

Passagen under bron - till vänster öppet vatten, men som synes går det att passera till höger.