Nära Söderbysjöns utlopp, in i kanalen. Utlopp, kanaler och under broar är alla platser där isen alltid är försvagad, men just denna brukar relativt fort bli bärig.

Nära Söderbysjöns utlopp, in i kanalen. Utlopp, kanaler och under broar är alla platser där isen alltid är försvagad, men just denna brukar relativt fort bli bärig.