Vy rätt över fjärden från samma punkt

Vy rätt över fjärden från samma punkt