Gruvhål mellan Vattgruvmossen och Järna

Gruvhål mellan Vattgruvmossen och Järna