Färist där vi lämnar ängarna, i närheten av Görvälns vattenverk, som förser stora delar av Stockholmstrakten med dricksvatten

Färist där vi lämnar ängarna, i närheten av Görvälns vattenverk, som förser stora delar av Stockholmstrakten med dricksvatten