Andra fikapausen för dagen, strax före Hummelmora ängar. Vackra omgivningar, även höstkulna dagar

Andra fikapausen för dagen, strax före Hummelmora ängar. Vackra omgivningar, även höstkulna dagar