Före Gåseborg - utsikt västerut, Brofjärden skymtar till vänster

Före Gåseborg - utsikt västerut, Brofjärden skymtar till vänster