Passage under Piealatjåkkå. Även om det finns en del stenblock i ganska brant lutning, så är ändå det bara måttligt besvärligt. 1981

Passage under Piealatjåkkå. Även om det finns en del stenblock i ganska brant lutning, så är ändå det bara måttligt besvärligt. 1981