Vadning av Sarvesjåkkå 1981, efter Telmavadet. Denna gång ok, men kan vid högre vattenföring vara besvärligt

Vadning av Sarvesjåkkå 1981, efter Telmavadet. Denna gång ok, men kan vid högre vattenföring vara besvärligt