Med stövlar kan man ofta torrskodd och enkelt korsa grunda vattendrag. Från vandring Katterat-Abisko 1988

Med stövlar kan man ofta torrskodd och enkelt korsa grunda vattendrag. Från vandring Katterat-Abisko 1988