En bra tältplats finns vid denna sjö före vattendelaren mot Njåtjosvagge (2006)

En bra tältplats finns vid denna sjö före vattendelaren mot Njåtjosvagge (2006)