Vårt nuvarande tält Nallo, med större absid, väger ca 2,6 kg. Njåtjosvagge 2009

Vårt nuvarande tält Nallo, med större absid, väger ca 2,6 kg. Njåtjosvagge 2009