Lunchpaus på den plats där man viker av åt vänster upp mot vattendelaren till Njåtjosvagge (2006)

Lunchpaus på den plats där man viker av åt vänster upp mot vattendelaren till Njåtjosvagge (2006)