Vattendelaren ovanför Njåtjossjöarna, på väg in i Njåtjosvagge 2005

Vattendelaren ovanför Njåtjossjöarna, på väg in i Njåtjosvagge 2005