Invid vadet av Rouposjåkkå finns en vacker äng som väl lämpar sig för övernatttning. Från vandring 2005

Invid vadet av Rouposjåkkå finns en vacker äng som väl lämpar sig för övernatttning. Från vandring 2005