Passagen under Pielatjåkkå är ganska brant och besvärlig, men det finns mycket att titta på även här. Från vandring 1987

Passagen under Pielatjåkkå är ganska brant och besvärlig, men det finns mycket att titta på även här. Från vandring 1987