Jag och Ellika på väg ner till Tarfala vid sidan av glaciären, Tarfalastugorna skymtar i bakgrunden.
	Punktvis låg snödrivorna nästan midjedjupa ovanför glaciären. Taget cirka 10:e september 1982

Jag och Ellika på väg ner till Tarfala vid sidan av glaciären, Tarfalastugorna skymtar i bakgrunden. Punktvis låg snödrivorna nästan midjedjupa ovanför glaciären. Taget cirka 10:e september 1982