Måsnaren spegelblank i februarisolen 14:09  (vid Måsnaren 2023-02-19 12 km)

Måsnaren spegelblank i februarisolen 14:09 (vid Måsnaren 2023-02-19 12 km)
Karta