Övningsfältet vid Almnäs 12:13  (vid Måsnaren 2023-02-19 12 km)

Övningsfältet vid Almnäs 12:13 (vid Måsnaren 2023-02-19 12 km)
Karta