Strax efter passage av kanalen mellan Söderbysjön och Ältasjön

Strax efter passage av kanalen mellan Söderbysjön och Ältasjön
Karta  (12 m.ö.h)