Från röda spåret vid Velamsund 2020-04-21

Från röda spåret vid Velamsund 2020-04-21