Velamsunds gård (från vandring vid Velamsund 2020-04-21)

Velamsunds gård (från vandring vid Velamsund 2020-04-21)