Vindskydd vid Stora Träsket 11:52  (Hörningsnäs-Bergavägen (Bullsta) 2017-09-13 16 km)

Vindskydd vid Stora Träsket 11:52 (Hörningsnäs-Bergavägen (Bullsta) 2017-09-13 16 km)
Karta  (23 m.ö.h)