Förmiddagsfika vid Transjön. Man ser här hur mycket av klippan som frilagts av det låga vattenståndet

Förmiddagsfika vid Transjön. Man ser här hur mycket av klippan som frilagts av det låga vattenståndet
Karta  (51 m.ö.h)