Vid Kvarnsjöns sydände  (Jordbro-Flemingsberg 2016-09-21 24 km)

Vid Kvarnsjöns sydände (Jordbro-Flemingsberg 2016-09-21 24 km)