Öran nedanför Riddartorp, där vi lunchade och badade

Öran nedanför Riddartorp, där vi lunchade och badade