Sundet mellan Roparudden och Munkholmen

Sundet mellan Roparudden och Munkholmen