Väntan på bussen vid Tyresta by

Väntan på bussen vid Tyresta by