Våtmarksanläggningen vid Kolardammen

Våtmarksanläggningen vid Kolardammen