Starten vid Äventyrsbanan vid Tenntorp. En barngrupp följer i mina spår

Starten vid Äventyrsbanan vid Tenntorp. En barngrupp följer i mina spår