Sjö nära gröna spåret mellan Erstavik och Hellasgården

Sjö nära gröna spåret mellan Erstavik och Hellasgården