Blå spåret går mestadels över hällmarker med tallskog

Blå spåret går mestadels över hällmarker med tallskog