Sandasjöns östra strand är bitvis svårgången

Sandasjöns östra strand är bitvis svårgången