Stigen norr om Långsjön är ofta ganska blöt - denna dag blötare än vanligt

Stigen norr om Långsjön är ofta ganska blöt - denna dag blötare än vanligt