Brandområdet vid Tyresta. Tallplantor syns nu allmänt bland lövslyet

Brandområdet vid Tyresta. Tallplantor syns nu allmänt bland lövslyet