Underhåll av farleden, som går mellan södra Björkfjärden/Södertälje och Stockholm

Underhåll av farleden, som går mellan södra Björkfjärden/Södertälje och Stockholm