Motionsspåret mynnar vid en skola. Buss finns när man når vägen bortanför och till vänster om skolan, men det tar bara ca 10 minuter att gå till pendeltåget därifrån

Motionsspåret mynnar vid en skola. Buss finns när man når vägen bortanför och till vänster om skolan, men det tar bara ca 10 minuter att gå till pendeltåget därifrån